Duyurular

225, 2015

SÇD Kapasite Geliştirme Çalışmaları

  Stratejik Çevresel Değerlendirme Kapasite Geliştirme Çalışmaları 25 Mayıs – 4 Haziran 2015 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecektir.

 
Projenin Kapasite Geliştirme başlıklı 3. grup faaliyetleri kapsamında düzenlenecek  eğitim ve çalışma ziyaretleri ile merkezi/yerel düzeyde ve  kilit sektörlerde SÇD Kapasite Geliştirme ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır.
 
SÇD konusunda birinci eğitim faaliyetinin uygulanmasına 25 Mayıs 2015 tarihinde başlanacaktır.
 
SÇD konusunda 3 tane Farkındalığı Arttırma Çalıştayı (25-27-29 Mayıs 2015 tarihlerinde, her biri için 30 katılımcı): SÇD kavramı, kapsamı ve prosedürleri hakkında genel bilgiler, SÇD kavramsal bilgisine ihtiyaç duyan (Sivil toplum örgütleri, üniversiteler, sivil topluluklar, odalar, basın, iş ve inşaat sektörü vb.) tüm kamusal kurumlara sunulacaktır.
 
SÇD konusunda SÇD Prosedürün gelecekte gelişmesine katkısı olacak mevcut/kilit aktörler ve paydaşlar için 3 tane Farkındalığı Arttırma Semineri (1-3-4 Haziran 2015 tarihlerinde, her biri 40 katılımcı)
 
Seminerler SÇD prosedürünün ve planlama/programlama otoritelerinin ve de SÇD’den sorumlu (Ulusal, il, ilçe düzeyinde) otoritelerin (Sivil Toplum Örgütleri, Üniversiteler ve Odaları da kapsayacak şekilde ) nasıl daha etkili bir çerçeve oluşturacağını sağlayacaktır.
 
Çalıştay ve Seminerlerin tümü  Ankara’da düzenlenecektir.
 
Genel olarak, çalıştay ve seminerlerde SÇD prosedürünün uygulanması ve etkin uygulanması hususları üzerinde durulacaktır.
 
SÇD konusunda kapasite geliştirme ve eğitim aktivitelerinin projenin gelecek bir yılı boyunca (Mayıs 2016 ‘ya kadar) SÇD hakkında “Farkındalığı Geliştirme Çalıştayı” ve “Seminerler” (Eylül ve Aralık 2015) den oluşan iki ayağı bulunmakta ve de “İstanbul’da SÇD Konusunda Sınıraşan Konular ve Uygulamalar Hakkında Bölgesel Çalıştay (Ocak-Mart 2016)” organizasyonunu da kapsamaktadır.
 
Sonuç olarak, SÇD konusunda Projenin Kapasite Geliştirme Aktivitelerine tüm ülkeyi kapsayan ilgili kurum, kuruluş ve otoritelerden 700’den fazla kişinin katılım sağlaması beklenmektedir.