Duyurular

275, 2015

SÇD 1.ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

SÇD 1.ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

FARKINDALIK ARTIRMA ÇALIŞTAYI

GÜNDEM

Yer: Wyndham Hotel, ANKARA Yaşam Cad. 4. Sok. No:04 Söğütözü/ANKARA

09:30 – 10:00

Kayıt

10:00 – 10:10

Açılış konuşması ve Çalıştayın tanıtımı

·         Ali Rıza TANAS, Genel Müdürü Vekili; ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Sn. Tanas’ın uygunluğuna ve faydalanıcı ile olan anlaşmaya bağlıdır)

10:10 – 10:20

Çalıştaydan Beklentiler (tartışma)

·         Mojca HRABAR, SÇD Yönetmeliği’nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi Eğitim Uzmanı

10:20-10:35

Türkiye’de SÇD : Uygulamada Mevcut Durum (ön eğitim)

·         Nihan ŞAHİN HAMAMCI, ÇŞB, Şube Müdürü

10:35 -11:00

Sürdürülebilir gelişme ve SÇD üzerine tanıtım (ön eğitim)

·         Pier Roberto REMİTTİ, SÇD Yönetmeliği’nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi Takım Lideri

11:00-11:10

Kahve Molası

11:00 – 11:35

SÇD süreci: genel çerçeve (ön eğitim)

·         Mojca HRABAR, Eğitim Uzmanı

·         Aysun BOŞÇA, ÇŞB, Uzman

11:35 -11:50

SÇD ve karar verme süreci: faydalar ve avantajlar (ön eğitim)

·         Mojca HRABAR, Eğitim Uzmanı

·         Özge ERDEM, ÇŞB, Uzman

11:50-12:30

Vaka Çalışması sunumu: Büyük Menderes  Taslak Nehir Havza Yönetim Planı için pilot SÇD açıklamalar, uluslararası benzer uygulamalarla kıyaslama, halkın katılımı potansiyeli (ön eğitim, tartışma)

·         Hakan ACAR, ÇŞB,Uzman

·         Gonca KAYNAK, Yerel Uzman

12:30-13:30

Öğle arası

13:30-14:45

SÇD süreci olanakları: farklı roller ve görevler (grup çalışması)

·         Mojca HRABAR, Eğitim Uzmanı

·         Nihan ŞAHİN HAMAMCI, ÇŞB, Şube Müdürü

·         Aysun BOŞÇA, ÇŞB, Uzman

·         Özge ERDEM, ÇŞB, Uzman

·         Hakan ACAR, ÇŞB, Uzman

·         Gonca KAYNAK, ÇŞB, Uzman

14:45-15:15

Kahve molası ve ağ oluşturma

15:15-16:00

Grup çalışması sonuçlarının sunumu, çalıştayın değerlendirilmesi (grup çalışması, tartışma)

·         Mojca HRABAR, Eğitim Uzmanı

·         Gonca KAYNAK, Yerel Uzman