Duyurular

SÇD İKİNCİ GRUP ÇALIŞTAY-SEMİNERLER

Bakanlığımızca IPA 2010 Yılı Programlaması 1. Bileşeni kapsamında bulunan TR2010/0327.02-01/001 “Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği’nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi” 12 Mayıs 2014 tarihinde başlamış olup; projenin amacı, Bakanlığımız ve SÇD’nin uygulanmasından sorumlu yetkili kurumların kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi ve Türkiye’de SÇD Yönetmeliğinin etkin uygulanmasının sağlanması için üniversiteler, STK’lar, meslek odaları ve halk gibi paydaşların SÇD konusunda farkındalıklarının arttırılmasıdır. Proje tamamlandığında Bakanlığımız ve yetkili kurumların SÇD Yönetmeliği’nin uygulanması için gerekli kapasite ve uzmanlığa sahip olması beklenmektedir.

Söz konusu projede SÇD hakkında farkındalığı arttırma faaliyetleri kapsamında 9 Çalıştay ve 10 Seminer düzenlenecektir. 25 Mayıs-4 Haziran 2015 tarihleri arasında Bakanlığımızca ilk grup; 3 Çalıştay ve 3 Seminer gerçekleştirilmiş olup ikinci grup Çalıştay ve Seminerler ise                8-18 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenecektir.