HABERLER

13, 2016

SÇD 3.GRUP ÇALIŞTAYLARI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.

Bakanlığımızca IPA 2010 Yılı Programlaması 1. Bileşeni kapsamında bulunan TR2010/0327.02-01/001 “Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği’nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi” 12 Mayıs 2014 tarihinde başlamıştır.

Projenin amacı, Bakanlığımız ve SÇD’nin uygulanmasından sorumlu yetkili kurumların kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi ve Türkiye’de SÇD Yönetmeliğinin etkin uygulanmasının sağlanması için üniversiteler, STK’lar, meslek odaları ve halk gibi paydaşların SÇD konusunda farkındalıklarının arttırılmasıdır. Proje tamamlandığında Bakanlığımız ve yetkili kurumların SÇD Yönetmeliği’nin uygulanması için gerekli kapasite ve uzmanlığa sahip olması beklenmektedir.

Söz konusu projede SÇD hakkında farkındalığı arttırma faaliyetleri kapsamında 9 Çalıştay ve 10 Seminer düzenlenecektir. Birinci grup çalıştay ve seminerler 25 Mayıs-4 Haziran 2015 tarihleri arasında, ikinci grup çalıştay ve seminerler 8-18 Eylül 2015 tarihleri arasında Bakanlığımızca gerçekleştirilmiş olup, son grup çalıştay 22 Şubat-26 Şubat 2016 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilmiştir.