HABERLER

105, 2016

SÇD Projesi Kapanış Toplantısı Gerçekleştirilmiştir.

Avrupa Birliği ve Ülkemiz tarafından finanse edilen,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yararlanıcı, Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin sözleşme makamı olduğu “Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği’nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi” 12 Mayıs 2014 tarihinde başlamıştır.

Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği’nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi ile ülkemizin plan ve programlama sistemine Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) prosedürlerinin uygulanması, Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği’nin ülkemizde etkin bir biçimde hayata geçirilmesi için gerekli koşulların (yasal, kurumsal, idari ve teknik) oluşturulması hedeflenmiştir.

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu temsilcileri, ilgili kurum ve kuruluş, üniversite, meslek odaları ve STK yetkilileri ile projeyi yürüten Teknik Destek Ekibi uzmanlarının katılımı ile 10 Mayıs 2016 tarihinde Ankara’da Kapanış Toplantısı gerçekleştirilmiştir.