HABERLER

Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği 8.4.2017 tarihli ve 30032 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ YAYINLANDI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliğini yayımladı. Yayınlanan yönetmelikle beraber Stratejik Düzeyde Değerlendirme yapılacak.

ÇED Yönetmeliği ile noktasal bazlı projelerin çevre üzerindeki etkileri değerlendirilirken; SÇD Yönetmeliği ile alan bazında üst ölçek planların çevresel, ekonomik ve sosyal etkileri değerlendirilecek.

Daha Kaliteli Ve Çevre-Dostu Planlama: Turizm, tarım, su yönetimi, enerji, sanayi, ulaştırma ve mekansal planlamaya dair sektörel gelişim planlarının “çevre dostu” olması sağlanacak.

Çed Süreci Kısalacak: Stratejik Çevresel Değerlendirme uygulanan alanlarda yapılacak ÇED uygulamaları daha kısa sürede tamamlanacak. 

Yatırım yapılacak alanlar belirleneceğinden ülkemiz yatırımları daha hızlı ve sağlıklı gerçekleşecek.

SÇD uygulanan alanlarda orman alanı, tarım alanı, korunan alanlar vb. gibi önceden dikkate alınacağından uygun yer seçimleri en erken aşamada belirlenmiş olacaktır.

Çevre, İnsan Sağlığı, Göç, Sosyal Unsurlar İrdelenecek: Biyolojik çeşitlilik, su, hava, toprak, iklim faktörleri, kültürel miras konularının yanı sıra insan sağlığı, nüfus, göç konuları ile ekonomik etkiler de dikkate alınarak sürdürülebilir planlar geliştirilecek.

Kümülatif Etkiler Belirlenecek: SÇD sayesinde bölgesel ve geniş ölçekte değerlendirme yapılacağından, hayata geçecek projelerin çevre ve insan sağlığı üzerindeki kümülatif etkileri de değerlendirilecek.

Önlemler En Erken Aşamada Alınacak: SÇD, üst ölçek planlara uygulanacağı için projelerin olumsuz çevresel etkilerine dair önlemler en erken aşamada alınacak.

İstişareye Dayalı Planlama: Çevre ve insan sağlığı ile ilgili kamu kurum /kuruluşları, üniversiteler, meslek odaları ve halkın görüş ve önerileriyle şekillenen planlar hazırlanacak.

 Stratejik Çevresel Değerlendirme, sürdürülebilir kalkınma modeline hizmet edecek en önemli çevre koruma araçlarından. Stratejik Çevresel Değerlendirme, stratejik seviyedeki kararların; plan ve programların olası olumsuz etkilerini değerlendirmek ve ortadan kaldırmak için kullanılan bir yaklaşım. Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği ile çevre kirliliğinin oluşmadan önlenmesi ve sürdürülebilir bir gelecek için “çevre duyarlı kalkınma” hedefleniyor.

Günümüzde Stratejik Çevresel Değerlendirme, dünya çapında pek çok ülkede uygulanıyor. Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği, 2001/42/EC sayılı Avrupa Birliği Stratejik Çevresel Değerlendirme Direktifi ile uyumlaştırılarak tüm kurum ve kuruluşların katılımıyla Bakanlığımızca hazırlandı.