SÇD Projesi

 ANASAYFA /PROJE HAKKINDA / SÇD Projesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Faydalanıcı ve Merkezi Finans ve İhaleler Birimi'nin (MFİB) Sözleşme Makamı olarak yer aldığı "Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi" AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak olarak finanse edilmektedir. Eptisa Mühendislik liderliğindeki Konsorsiyum tarafından yönetilen Teknik Yardım Projesi faaliyetleri 12 Mayıs 2014'te başlamıştır ve 24 ay boyunca sürecektir.

 

Bu proje, Stratejik Çevresel Değerlendirme AB Direktifi'nin tam ve etkin uygulanması ile Türkiye'nin planlama çerçevesinde SÇD prosedürlerinin tanıtımı için yasal, kurumsal, idari, teknik şartların yaratılmasında esas olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı desteklemeyi amaçlamaktadır.

 

Genel hedef, bir çevresel değerlendirmenin çevre üzerinde önemli etkileri olma ihtimali bulunan kesin plan ve programlarla yürütülmesi sağlanarak sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek ve karar verme ve planlama sürecinde çevresel görüşlerin entegrasyonuna katkı sağlaması ile yüksek düzeyde çevre koruması sağlamaktır. 

 

Bu hedefe ulaşmak için proje üç temel doğrultuda entegre girişimler geliştirecektir:

-          Seçilmiş 4 sektörde ve ilgili pilot projelerde SÇD uygulaması ve sektörler için SÇD rehber taslağı hazırlama;

-      Türkiye'de SÇD Direktifi Aktarımı için yasal çerçeve ve ilgili kurumsal düzenlemeleri araştırarak yasal ve verimli sürecin belirlenmesi;

-      Merkezi/yerel düzeyde ve aynı zamanda kilit sektörlerde çoğunlukla eğitin organizasyonları, saha ziyaretleri ve farkındalık yaratma faaliyetleriyle kapasite geliştirme.